• Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

  • Rozwinięcie działalności związane z rozbudową i dywersyfikacją usług motoryzacyjnych przedsiębiorstwa F.H.U. „Fast car” Justyna Gral na obszarze Lokalnej Grupy Działania -Lider Dolina Strugu.

    Cel operacji:
    Rozwijanie przedsiębiorczości na obszarze „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” poprzez świadczenie mobilnych usług motoryzacyjnych przez przedsiębiorstwo F.H.U. „Fast Car” Justyna Gral oraz utworzenie jednego miejsca pracy (etatu). W ramach operacji zostało zakupione wyposażenie do mobilnej wulkanizacji samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz tester diagnostyczny firmy TEXA obejmujący samochody osobowe, dostawcze, tiry, naczepy, ciągniki, sprzęt rolniczy, maszyny budowlane.